Categorie
Italiano-Giaglionese

dispèrso

(agg.) spatarâ, (di persona) dispèrs.

Categorie
Italiano-Giaglionese

oltretómba

(s.m.) aprê la môrt, l’aoutro moundo, lou moundo di trapasâ.

Categorie
fauna- italiano Italiano-Giaglionese

vèspa

(s.f.) vépa.

Categorie
Italiano-Giaglionese

adeguàre

(v.tr.) bitê anval, adegouê, adatê (adeguàrsi) adatèse, adegouèse.

Categorie
Italiano-Giaglionese

disprèzzo

(s.m.) meiprîz.

Categorie
Italiano-Giaglionese

omogèneo

(agg.) anvâl, bèin samblâ.

Categorie
Italiano-Giaglionese

vetràto

(agg.) ave li vèiřo.

Categorie
Italiano-Giaglionese

adoperàre

(v.tr.) anouvrê, (adoperàrsi) dounèse da faře.

Categorie
Italiano-Giaglionese

dissertazióne

(s.f.) discors, èitude su in argoumeun, counfeřeunse.