Categorie
Italiano-Giaglionese

invertìre

(v.tr.) anvertî.