Categorie
Toponimi

plano de chiauris

Plano de Chiauris

(s. m. sing.)

1000-1100

In Chiauri.